Var vill du bo?

VI HAR 89 LEDIGA BOSTÄDER.

Ett hållbart bygge.

Vi arbetar utifrån övertygelsen att engagemang och gemenskap bygger grunden till högklassiga bostäder och entreprenader. Vårt hållbarhetstänk spänner över hela skalan – miljö, ekonomi och socialt ansvarstagande.

Vi effektiviserar våra resurser och återvinner byggnadsmaterial och ser det sedan länge som en självklarhet. Hållbarhet som del i inköpsstrategin lyfter kvaliteten än mer. Vi bygger varje dag med nollvision vad det gäller arbetsplatsolyckor och har alltid den högsta ambitionen vad det gäller arbetsmiljö. För att kunna erbjuda ett mer komplett entreprenadföretag har vi dessutom egna VS-tekniker med Säker Vatten-certifiering.

Kontakta våra säljare.

Besök oss gärna i vår bostadsbutik på Kyrkogatan 6, Norrtälje.

Här kan du få information om våra bostäder, titta på inredningsval och träffa våra säljare. Varmt välkomna!
  Vår miljöpolicy.

  Credentia produktion ska vi genom förebyggande arbete ständigt minska vår miljöpåverkan. Vi ska följa lagar, föreskrifter och andra krav samt uppfylla dessa. Och alltid beakta vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och av miljömässiga skäl motiverat i våra projekt. Vi ska informera och vidareutbilda personalen om vårt miljöarbete – och arbeta för att ständigt förbättra vårt miljösystem. Byggvaror ska i första hand vara godkända av BASTA – ett system som ägs gemensamt av IVL och BI och arbetar med att fasa ut farliga ämnen från byggprodukter. Källsortering ska anordnas på byggarbetsplatsen vid ny och ombyggnad där så är möjligt. Och på byggarbetsplatsen ska byggmaterial hanteras och lagras enligt leverantörens anvisningar.

  Våra nyheter

  Credentia vinner markanvisning i Vallentuna.

  28 september, 2023
  Credentia har vunnit en markanvisning i Vallentuna kommun. Markanvisningsområdet avser första delen i det som ska bli nya Lindholmens Centrum. Projektet består av cirka 80 bostäder i varierande storlekar och boendeform, både lägenheter och radhus. Utöver bostäderna finns även tre...
  Läs mer

  CREDENTIA HAR UTSETT NY VD OCH KONCERNCHEF.

  30 juni, 2023
  Bygg och fastighetsutvecklarensstyrelse har utsett Marc Micallef till ny VD. Han efterträder Ronny Jansson som varit VD för Credentia sedan 2013. Credentias styrelse har utsett Marc Micallef till ny vd och koncernchef. Marc tillträder posten 1 juli 2023 och efterträder...
  Läs mer

  CREDENTIA SATSAR PÅ ÄLVKARLEBY.

  13 december, 2022
  Credentia har ingått markanvisningsavtal med Älvkarleby kommun gällande tre bostadsområden för småhus som totalt innefattar ca 75 bostäder.   Nu står det klart att Credentia får i uppdrag att utveckla bostäder i Älvkarleby kommun. I attraktiva lägen intill Dalaälven har...
  Läs mer

  MARC MICALLEF TILLTRÄDER SOM VICE VD PÅ CREDENTIA.

  30 juni, 2022
  Som ett led i Credentias utveckling stärker vi nu företagets organisation genom att Marc Micallef, tidigare Regionchef Öst, nu kliver in i rollen som vice VD.   Vi är ett bolag som expanderat stadigt de senaste åren och vi har...
  Läs mer

  CREDENTIA SÄLJER HYRESFASTIGHET.

  15 juni, 2022
  Credentia tillsammans med Landsort Care 4 AB säljer en hyresfastighet i centrala Vallentuna. På fastigheten Vallentuna Prästgård 1:174 uppförs ett bostadshus innehållande 27 hyresrättslägenheter. Total BOA uppgår till 1 269 kvm samt med ett garage i källarplan. Försäljningen sker genom...
  Läs mer