Var vill du bo?

VI HAR 167 LEDIGA BOSTÄDER.

Ett hållbart bygge.

Vi arbetar utifrån övertygelsen att engagemang och gemenskap bygger grunden till högklassiga bostäder och entreprenader. Vårt hållbarhetstänk spänner över hela skalan – miljö, ekonomi och socialt ansvarstagande.

Vi effektiviserar våra resurser och återvinner byggnadsmaterial och ser det sedan länge som en självklarhet. Hållbarhet som del i inköpsstrategin lyfter kvaliteten än mer. Vi bygger varje dag med nollvision vad det gäller arbetsplatsolyckor och har alltid den högsta ambitionen vad det gäller arbetsmiljö. För att kunna erbjuda ett mer komplett entreprenadföretag har vi dessutom egna VS-tekniker med Säker Vatten-certifiering.

Kontakta våra säljare.

Besök oss gärna i vår bostadsbutik på Kyrkogatan 6, Norrtälje.

Här kan du få information om våra bostäder, titta på inredningsval och träffa våra säljare. Varmt välkomna!
  Vår miljöpolicy.

  Credentia produktion ska vi genom förebyggande arbete ständigt minska vår miljöpåverkan. Vi ska följa lagar, föreskrifter och andra krav samt uppfylla dessa. Och alltid beakta vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och av miljömässiga skäl motiverat i våra projekt. Vi ska informera och vidareutbilda personalen om vårt miljöarbete – och arbeta för att ständigt förbättra vårt miljösystem. Byggvaror ska i första hand vara godkända av BASTA – ett system som ägs gemensamt av IVL och BI och arbetar med att fasa ut farliga ämnen från byggprodukter. Källsortering ska anordnas på byggarbetsplatsen vid ny och ombyggnad där så är möjligt. Och på byggarbetsplatsen ska byggmaterial hanteras och lagras enligt leverantörens anvisningar.

  Våra nyheter

  MARC MICALLEF TILLTRÄDER SOM VICE VD PÅ CREDENTIA.

  30 juni, 2022
  Som ett led i Credentias utveckling stärker vi nu företagets organisation genom att Marc Micallef, tidigare Regionchef Öst, nu kliver in i rollen som vice VD.   Vi är ett bolag som expanderat stadigt de senaste åren och vi har...
  Läs mer

  CREDENTIA SÄLJER HYRESFASTIGHET.

  15 juni, 2022
  Credentia tillsammans med Landsort Care 4 AB säljer en hyresfastighet i centrala Vallentuna. På fastigheten Vallentuna Prästgård 1:174 uppförs ett bostadshus innehållande 27 hyresrättslägenheter. Total BOA uppgår till 1 269 kvm samt med ett garage i källarplan. Försäljningen sker genom...
  Läs mer

  CREDENTIA TECKNAR AVTAL MED NORDR OM FORTSATT PRODUKTION AV HAGA PALETT.

  14 juni, 2022
  I fredags tecknade Credentia avtal med Nordr om fortsatt produktion av Haga Palett på Solnavägen. Produktion pågår just nu av etapp 1 - det röda kvarteret Haga Palett Terra. Nu har vi fått förtroendet att också bygga etapp 2 - det gröna kvarteret, Haga...
  Läs mer

  CREDENTIA FÖRVÄRVAR RBE – ROSLAGENS BYGGNADSENTREPRENAD AB.

  10 juni, 2022
  Credentia förvärvar resterande aktier av Roslagens Byggnadsentreprenad ab.  I slutet av april sålde Kent Rensvik resterande aktier i RBE (Roslagens Byggnadsentreprenad) till Credentia. Detta innebär att Credentia nu äger RBE i sin helhet. ”I samband med detta har Kent lämnat...
  Läs mer

  CREDENTIA MILJÖMÄRKER SINA HUS MED SVANEN.

  31 augusti, 2021
  Efter ett omfattande arbete kan vi på Credentia nu erbjuda Svanenmärkta hus för våra kunder och uppdragsgivare.  - Vi är mycket stolta över att vara certifierade Svanenbyggare, det är ett viktigt steg mot att göra branschen mer hållbar. Vårt första...
  Läs mer