Kvalitet går före allt.

Dagens bostadsköpare har högt ställda kvalitetskrav, och det med all rätt. Kombinerat med de krav och regler kring hållbarhet som samhället ställer så finns det mycket för oss aktörer i byggbranschen att leva upp till. Och vi lägger ribban högt. Den starka hantverkstradition som finns i Norrtälje präglar också Credentia. Vi har kompetensen som behövs för ett hållbart och kvalitativt resultat, och ett sjuttiotal egna hantverkare i organisationen som tar kvalitetstänket ända ut i detaljerna.

Referenser.

Här ser du några exempel på entreprenader som vi har genomfört till andra.

Ett hållbart bygge.

Vi arbetar utifrån övertygelsen att engagemang och gemenskap bygger grunden till högklassiga bostäder och entreprenader. Vårt hållbarhetstänk spänner över hela skalan – ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Exemepelvis kan varierade lägenhetsstorlekar bidra till social integrering. Tekniskt sett så använder vi oss av avancerad 3D-projektering (s.k. BIM) i kombination med en väl utvecklad logistikmetodik. Vi effektiviserar våra resurser och återvinner byggnadsmaterial och ser det sedan länge som en självklarhet. Hållbarhet som del i inköpsstrategin lyfter kvaliteten än mer. Vi bygger varje dag med nollvision vad det gäller arbetsplatsolyckor och har alltid den högsta ambitionen vad det gäller arbetsmiljö. För att kunna erbjuda ett mer komplett entrepenadföretag har vi dessutom egna VS-tekniker med Säker Vatten-certifiering.

 • Medlemsföretag.

  Medlemsföretag.

  Organisationens mål är en bransch som kännetecknas av ansvarstagande, som är säker, sund och trygg. En Framtidsbransch som ständigt utvecklas och har ett gott anseende. Man verkar för att god etik och moral ska vara en självklarhet samt att branschen ska vara sund och fri från oseriösa aktörer. Man arbetar även för att skapa Förutsättningar för ett marknadsmässigt byggande.

 • ID06.

  ID06.

  Syftet med ID06 Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning är framför allt att försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet samt att stärka den sunda konkurrensen.

 • Säker vatten.

  Säker vatten.

  Branschregler Säker Vatteninstallation är ett regelverk som tagits fram av VVS-branschen för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning.

 • Energibyggare.

  Energibyggare.

  En energibyggare har kompetens inom energieffektivt byggande, renovering och installationer, och som på så sätt bidrar till ett mer energieffektivt samhälle samt en hållbar klimatsituation.

 • Företagens välfördsavtryck.

  Företagens välfördsavtryck.

  Credentia AB i Norrtälje ger jobb och välfärd. Företagens välfärdsavtryck är en satsning som ägs och drivs av Svenskt Näringsliv. Credentia har 100 anställda och bidrar till samhället genom vår verksamhet, men även via skatterna vi betalar. Förra året bidrog vi som företag och våra anställda med 24 000 000 kronor till välfärden. Det motsvarar 16 194 läkarbesök i primärvården.