Hållbart från skiss till sista spik.

Hållbart från skiss till sista spik.

Arbetsmiljö

Vi skapar arbetsplatser som är trygga, säkra, utvecklande och stimulerande för alla medarbetare. Lite längre ner kan du läsa vår arbetsmiljöpolicy.

BKMA & Svanen

Vi har grundlicens i Svanen - Nordens officiella miljömärke och är även certifierade enligt BKMA - byggbranschens system för krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Vi bygger för livet

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet till att tillfredsställa sina behov” Att arbeta hållbart handlar om såväl miljömässig som ekonomiskt och social hållbarhet. Vi tar vårt ansvar som producenter av en produkt, som arbetsgivare och inte minst som samhällsaktörer.

Credentia har en hållbarhetsstrategi som sätter ramarna för hur hållbarhet ska vara en naturlig del och bidra till utveckling. Våra tankar om hållbarhet spänner över hela kedjan – från skiss till sista spik. Med våra egna hantverkare och VVS-montörer vet vi att våra tankar når ända ut i detalj.

Läs vår Miljöpolicy här: Miljöpolicy Credentia

Läs vår Arbetsmiljöpolicy här:Arbetsmiljöpolicy Credentia

Kvalitet går före allt

Vårt ambition är att alltid leverera den kvalitet och uppfylla ställda krav som vi lovat. Detta genom en kontinuerlig dialog med våra samarbetspartners. Parallellt är det viktigt för oss att informera och vidareutbilda våra medarbetare om vårt kvalitetsarbete samt arbeta för att ständigt förbättra vårt kvalitetsarbete och vårt kvalitetssystem. Till exempel arbetar vi med ett verksamhetssystem för att säkerställa ett gemensamt arbetssätt med kvalitetssäkrade metoder. Det innebär att du som kund kan lita på att vi har samma höga kvalitet i alla våra projekt.

Läs vår kvalitetspolicy här:Kvalitetspolicy Credentia

Kvalitet går före allt

Ett hållbart bygge

Med ett förebyggande arbete minskar vi ständigt vår miljöpåverkan, att följa lagar, föreskrifter och andra krav är en självklarhet sedan länge. Vi beaktar vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och av miljömässiga skäl motiverat i våra projekt.

Hållbarhet är viktigt för alla våra medarbetare. Våra medarbetare är involverade i vår miljöarbete och utbildas regelbundet. Att ständigt förbättra vårt arbete och miljösystem liksom att källsortera allt avfall är en självklarhet. Vi använder i första hand byggvaror som är godkända av BASTA eller byggvarubedömningen – ett system som ägs gemensamt av IVL och BI och arbetar med att fasa ut farliga ämnen från byggprodukter.

Våra arbetsmetoder är certifierade enligt Byggföretagens verksamhetsledningssystem (BKMA), ett certifikat som visar att vi har etablerade rutiner, från ledningsmöte till sista spiken, vilket gör det enklare att uppfylla myndigheter, företags och kunders krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Vi har längre erfarenhet från utveckling av projekt enligt olika miljöklassningar såsom Miljöbyggnad och Svanen. Vårt första egna Svanenmärkta projekt finner du ute i Barkarbystaden, med fler att komma. Vi ser det som ett kvitto på vårt hållbarhetsarbete.

Ett hållbart bygge

 • Byggföretagen & BKMA

  Byggföretagen & BKMA

  Organisationens mål är en bransch som kännetecknas av ansvarstagande, som är säker, sund och trygg. En framtidsbransch som ständigt utvecklas och har ett gott anseende. Man verkar för att god etik och moral ska vara en självklarhet samt att branschen ska vara sund och fri från oseriösa aktörer. Man arbetar även för att skapa Förutsättningar för ett marknadsmässigt byggande. Våra arbetsmetoder är certifierade enligt Byggföretagens verksamhetsledningssystem (BKMA). Etablerade rutiner, från ledningsmöte till sista spiken, gör det enklare att uppfylla myndigheter, företags och kunders krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

 • Trygg BRF

  Trygg BRF

  Trygg Bostadsrättsmarknad - Trygg Brf. Kvalitetsmärkningen Trygg BRF är framtagen av branschinitiativet Trygg bostadsrättsmarknad i Sverige för att göra marknaden för nyproduktion mer välfungerande och sund. Det blir enklare för våra kunder att kunna jämföra ekonomin i olika föreningar. Kunderna får också en ökad trygghet i att bostadsrättsföreningen har redovisat viktiga uppgifter för en oberoende aktör. Föreningens ekonomi är ordentligt dokumenterat från början. Att en bostadsrättsförening har kvalitetsstämpeln innebär också att kunder ser att det finns en långsiktighet när det gäller tex föreningens ekonomi, underhållsplaner, styrelse och utbildning av denne. När bostadsrättsföreningen godkänts av Trygg Brf uppfyller den fler och tuffare villkor än vad både lagstiftningen och myndigheterna kräver.

 • Svanen

  Svanen

  Vi har Svanens grundlicens och kan erbjuda Svanenmärkta hus, till exempel Volt i Barkarbystaden. En Svanenmärkt byggnad har granskats ur ett livscykelperspektiv. Det innebär ett helhetsgrepp på hela byggprocessen, byggnaden samt dess användning och förvaltning. Byggmaterial och kemiska produkter har kontrollerats: från det trä som används i takstolarna till spacklet i badrummet. Byggnaden ska leva upp till tuffa krav på låg energianvändning. Svanen ställer även krav som till exempel ska stimulera användandet av förnybar energi och gröna innovationer.

 • ID06

  ID06

  Syftet med ID06 Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning är framför allt att försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet samt att stärka den sunda konkurrensen.

 • Säker vatten

  Säker vatten

  Branschregler Säker Vatteninstallation är ett regelverk som tagits fram av VVS-branschen för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning.

 • Energibyggare

  Energibyggare

  En energibyggare har kompetens inom energieffektivt byggande, renovering och installationer, och som på så sätt bidrar till ett mer energieffektivt samhälle samt en hållbar klimatsituation.

 • Företagens välfördsavtryck

  Företagens välfördsavtryck

  Credentia AB i Norrtälje ger jobb och välfärd. Företagens välfärdsavtryck är en satsning som ägs och drivs av Svenskt Näringsliv. Credentia har 100 anställda och bidrar till samhället genom vår verksamhet, men även via skatterna vi betalar. Förra året bidrog vi som företag och våra anställda med 24 000 000 kronor till välfärden. Det motsvarar 16 194 läkarbesök i primärvården.