Hållbart från skiss till sista spik

”EN HÅLLBAR UTVECKLING ÄR EN utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet till att tillfredsställa sina behov” Att arbeta hållbart handlar om såväl miljömässig som ekonomiskt och social hållbarhet. Vi tar vårt ansvar som producenter av en produkt, som arbetsgivare och inte minst som samhällsaktörer.

Credentia har en hållbarhetsstrategi som sätter ramarna för hur hållbarhet ska vara en naturlig del och bidra till utveckling. Våra tankar om hållbarhet spänner över hela kedjan – från skiss till sista spik. Med våra egna hantverkare och VVS-montörer vet vi att våra tankar når ända ut i detalj.

Kvalitet går före allt

Vårt ambition är att alltid leverera den kvalitet och uppfylla ställda krav som vi lovat. Detta genom en kontinuerlig dialog med våra samarbetspartners. Parallellt är det viktigt för oss att informera och vidareutbilda våra medarbetare om vårt kvalitetsarbete samt arbeta för att ständigt förbättra vårt kvalitetsarbete och vårt kvalitetssystem. Till exempel arbetar vi med ett verksamhetssystem för att säkerställa ett gemensamt arbetssätt med kvalitetssäkrade metoder. Det innebär att du som kund kan lita på att vi har samma höga kvalitet i alla våra projekt.

Kvalitet går före allt

Ett hållbart bygge

Med ett förebyggande arbete minskar vi ständigt vår miljöpåverkan, att följa lagar, föreskrifter och andra krav är en självklarhet sedan länge. Vi beaktar vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och av miljömässiga skäl motiverat i våra projekt.

Hållbarhet är viktigt för alla våra medarbetare. Våra medarbetare är involverade i vår miljöarbete och utbildas regelbundet. Att ständigt förbättra vårt arbete och miljösystem liksom att källsortera allt avfall är en självklarhet. Vi använder i första hand byggvaror som är godkända av BASTA eller byggvarubedömningen – ett system som ägs gemensamt av IVL och BI och arbetar med att fasa ut farliga ämnen från byggprodukter.

Våra arbetsmetoder är certifierade enligt BF9K, ett certifikat som avser kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vi har längre erfarenhet från utveckling av projekt enligt olika miljöklassningar såsom Miljöbyggnad och Svanen. Vårt första egna Svanenmärkta projekt finner du ute i Barkarbystaden, med fler att komma. Vi ser det som ett kvitto på vårt hållbarhetsarbete.

Ett hållbart bygge

 • BF9K

  BF9K

  Nyligen certifierades våra arbetsmetoder enligt BF9K, ett certifikat som avser kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

 • Trygg BRF

  Trygg BRF

  Trygg BRF – eller Trygg Bostadsrättsmarknad i Sverige som är det långa namnet – är en kvalitetsmärkning gemensamt utvecklad av svenska bostadsutvecklare. Syftet är att göra det lätt att jämföra och utvärdera olika föreningar och bostadsprojekt, så att det blir så enkelt som möjligt för bostadsköpare att göra en trygg affär.

 • Byggföretagen

  Byggföretagen

  Organisationens mål är en bransch som kännetecknas av ansvarstagande, som är säker, sund och trygg. En Framtidsbransch som ständigt utvecklas och har ett gott anseende. Man verkar för att god etik och moral ska vara en självklarhet samt att branschen ska vara sund och fri från oseriösa aktörer. Man arbetar även för att skapa Förutsättningar för ett marknadsmässigt byggande.

 • Svanen

  Svanen

  Vi avser att Svanenmärka våra projekt. Först ut är Volt, vår första etapp i Barkarbystaden.

 • ID06

  ID06

  Syftet med ID06 Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning är framför allt att försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet samt att stärka den sunda konkurrensen.

 • Säker vatten

  Säker vatten

  Branschregler Säker Vatteninstallation är ett regelverk som tagits fram av VVS-branschen för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning.

 • Energibyggare

  Energibyggare

  En energibyggare har kompetens inom energieffektivt byggande, renovering och installationer, och som på så sätt bidrar till ett mer energieffektivt samhälle samt en hållbar klimatsituation.

 • Företagens välfördsavtryck

  Företagens välfördsavtryck

  Credentia AB i Norrtälje ger jobb och välfärd. Företagens välfärdsavtryck är en satsning som ägs och drivs av Svenskt Näringsliv. Credentia har 100 anställda och bidrar till samhället genom vår verksamhet, men även via skatterna vi betalar. Förra året bidrog vi som företag och våra anställda med 24 000 000 kronor till välfärden. Det motsvarar 16 194 läkarbesök i primärvården.