Det här är vi.

Vi är en bygg- och fastighetskoncern som utvecklar och bygger framtidens boenden och andra viktiga samhällsfunktioner. Till exempel skolor, brandstationer och fritidsanläggningar. Inom vår organisation finns kompetens och erfarenhet att bidra till ett samhälle av hög livskvalitet där människor mår bra. Det betyder att vi har koll på de viktiga detaljerna, men också att vi alltid har en tanke med helheten. För att på allvar kunna bidra till stadsutvecklingen är vi gärna en aktiv samarbetspartner till offentliga och privata beställare.

Vi är verksamma i Roslagen och norra Storstockholm. Koncernen omsätter ca 500 miljoner kronor och har ca 90 anställda medarbetare. Vårt huvudkontor hittar du i centrala Norrtälje. I vår familj finns också vårt dotterbolag Roslagens Byggnadsentreprenad som bygger moderna och prisvärda små- och flerbostads-hus. Sedan 2013 är vi även en del av Tagehus – ett familjeföretag i tredje generationen med ca 600 medarbetare i koncernen. Tagehus är indelat i fem affärsområden: Bostäder, Hotell- och konferensfastigheter inklusive drift av dessa, Bad- och fritid inklusive byggande, finansiering och ägande av badanläggningar, Leasing av flygplan samt Investeringar.

 • Vision – Vi bygger beständiga värden för flera generationer.
 • Affärsidé – Vi är ett heltäckande byggföretag som utvecklar och bygger framtidens boenden och samhällsnyttiga funktioner.
 • Varumärkeslöfte – Vi bygger för livet.

Det här gör vi.

För vardagens alla utmaningar. För att kvalitet och hållbarhet alltid borde få gå först. För att människor är viktigare än hus. För viktiga samhällsfunktioner som bara måste fungera. För leken, kulturen och alla oss som gillar natur och frisk luft. För livets olika skeenden. För känslan att få komma hem. Ja, eller bara att känna sig hemma. Vi bygger för livet.

Projektutveckling

Vi på Credentia tar ansvar för hela processen – från markköp eller fastighetsförvärv till utveckling, projektering, produktion och försäljning. Vi har en bred portfölj av byggrätter i olika stadier där vi anpassar produkten för olika målgrupper. Den stora bredden speglar också planen för vår geografiska expansion.

Entreprenader

Vi leder såväl större som mindre byggentreprenader och är vana att jobba mot offentliga och privata beställare i olika entreprenadformer. Vår styrka är att vi kan bistå beställaren med allt ifrån projektering till färdig produkt. Bland våra referensobjekt finns skolor, förskolor, fler-bostadshus, badhus och brandstationer. Vi har också stor erfarenhet av om- och tillbyggnationer i befintliga fastigheter.

Fastighetsutveckling

Inom affärsområdet fastighetsutveckling arbetar vi med våra befintliga fastigheter där vi förvaltar och utvecklar dessa. Utöver våra bostadsprojekt hyr vi även ut lokaler för butik, förskola och kontor.

 

 

 

Hållbarhet.

Hållbart från skiss till sista spik

Idag ställer vi människor höga krav på både boenden och gemensamma miljöer. Kombinerat med samhällets regler kring hållbarhet finns det mycket för oss i bygg och fastighetsbranschen att leva upp till. Men vi lägger gärna ribban ännu högre. Våra tankar om hållbarhet spänner över hela skalan – från ekonomi, till miljö och människa. På Credentia antar vi gärna utmaningen att kombinera önskemål och drömmar med hållbarhet och kvalitet på bästa sätt. Med egna hantverkare vet vi säkert att vårt tänk når ända ut i detaljerna. Därutöver har vi en nollvision vad gäller arbetsplatsolyckor och vi arbetar för att certifiera oss inom BF9K – byggbranschens system med höga krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Verksamhetssystem
Vi arbetar med ett övergripande verksamhetssystem för att säkerställa ett gemensamt arbetssätt av hög kvalitet i alla våra projekt.

Arbetsmiljö
Arbetsmiljöfrågor är en naturlig del i allt vi gör. De aktiviteter som påverkar arbetsmiljön ska genomföras på ett effektivt, säkert och planerat sätt.

Hållbarhet
Just nu pågår flera projekt för att certifiera oss inom hållbarhet, bland annat via Nordens officiella miljömärke Svanen.

Tryggare konsument
Credentia är, tillsammans med ett antal andra större byggherrar, med i ett samarbete som heter Trygg BRF. Det är ett branschinitiativ för stärkt konsumentskydd på bostadsrätts-marknaden.

 

Våra bostäder.

Bostäder för livets alla skeenden.
De flesta byter boende flera gånger i livet. En bostad som passar bra i en fas av livet passar inte alls i en annan. Dessutom behöver våra bostäder byggas på ett sätt som inte belastar vår gemensamma miljö, vare sig på kort eller lång sikt. Därför bygger vi smarta och prisvärda bostäder som passar när vuxenlivet startar, kanske i samband med det första riktiga jobbet. Vi bygger praktiska boenden för barnfamiljer som pusslar för att få vardagen att gå ihop. Och för de som tröttnat på att kratta i trädgården eller skotta på vintern. Oavsett vilken typ av boende du behöver har vi alltid en mycket hög nivå vad gäller materialval och kvalitet.

Styrelsen

 • Jan-Olof Backman

  Jan-Olof Backman

  Styrelseordförande

  Hjördis Berg

  Hjördis Berg

  Styrelseledamot

  Göran Hägerfelth

  Göran Hägerfelth

  Styrelseledamot

  Bo Jacobsson

  Bo Jacobsson

  Styrelseledamot

  Tomas Ackelman

  Tomas Ackelman

  Styrelseledamot

Sponsring.

Sponsring är en del av Credentias lokala engagemang och förankring med syfte att främja varumärket, vad företaget vill förknippas med och ska öka kännedom om oss. Sponsring ska ske inom vårt geografiska verksamhetsområde och den ska ge en motprestation.

Credentia sponsrar aktiviteter och föreningar som:

 • Bidrar till barn- och ungdomsverksamhet inom idrott, hälsa och kultur
 • Bidrar till samhällsengagemang i kommuner vi är aktiva i
 • Engagerar och involverar många personer
 • Tillför Credentia positiva värden

Credentia sponsrar inte:

 • Politiska partier eller religiösa organisationer
 • Organisationer som bedriver verksamhet som uppenbart skadar människor och/eller miljö
 • Privatpersoner
 • Verksamhet som kan uppfattas som omoralisk, oetisk eller på annat sätt integritetskränkande

År 2019 har Credentia valt att sponsra följande föreningar/organisation:

BKV Norrtälje

Glada Hudik

Jazzmusikens vänner

NIK Hockey

Nyföretagarcentrum

Rimbo Fotboll

Rimbo HK

Rimbo Hockey

Roslagen SOL

Roslagsbro IF damfotboll

Rospiggarna Speedway

Visit Roslagen

Världens Barn

 

 

Policy.

Våra policys på Credentia är olika vägledningar för våra handlingar. Det handlar om såväl råd och handledning i hur vi ska förhålla oss i vissa situationer, men också riktlinjer och anvisningar som var och en av oss måste följa. 

En policy handlar helt enkelt om hur vi på Credentia uppträder i olika situaitoner och detta med anledning av att vi vill uppnå önskade mål. Vår arbetsmiljöpolicy, exmepelvis, syftar till att vi ska uppnå och vidhålla en säker arbetsmiljö och genom att vi agerar utifrån vår policy hoppas vi kunna nå det målet. 

Här hittar du vår: