Det här är Credentia.

Det här är Credentia.

HÅLLBARHET – BOENDE – SAMHÄLLE

Det här är vi

Credentia är ett privatägt byggbolag som är verksamt i Mellansverige. Koncernen omsätter ca 1 miljard och har cirka 130 anställda medarbetare. Vårt huvudkontor hittar du i centrala Norrtälje. Vi utvecklar och bygger framtidens boenden och andra viktiga samhällsfunktioner. Till exempel skolor, brandstationer och fritidsanläggningar. Inom vår organisation finns kompetens och erfarenhet att bidra till ett samhälle av hög livskvalitet där människor mår bra. Det betyder att vi har koll på de viktiga detaljerna, men också att vi alltid har en tanke med helheten. För att på allvar kunna bidra till stadsutvecklingen är vi gärna en aktiv samarbetspartner till offentliga och privata beställare.

Sedan 2013 är vi en del av Tagehus – ett familjeföretag i tredje generationen. Tagehus är indelad i fem affärssegment inriktade på bostäder, hotell- och konferensfastigheter inklusive drift av dessa, bad- och fritid inklusive byggande, finansiering och ägande av badanläggningar samt leasing av flygplan. 

 • Vision – Vi bygger beständiga värden för flera generationer.
 • Affärsidé – Vi är ett heltäckande byggföretag som utvecklar och bygger framtidens boenden och samhällsnyttiga funktioner.
 • Varumärkeslöfte – Vi bygger för livet.
MILJÖ & HÅLLBARHET

MILJÖ & HÅLLBARHET

Det här gör vi

För vardagens alla utmaningar. För att kvalitet och hållbarhet alltid borde få gå först. För att människor är viktigare än hus. För viktiga samhällsfunktioner som bara måste fungera. För leken, kulturen och alla oss som gillar natur och frisk luft. För livets olika skeenden. För känslan att få komma hem. Ja, eller bara att känna sig hemma. Vi bygger för livet.

Projektutveckling

Vi på Credentia tar ansvar för hela processen – från markköp eller fastighetsförvärv till utveckling, projektering, produktion och försäljning. Vi har en bred portfölj av byggrätter i olika stadier där vi anpassar produkten för olika målgrupper. Den stora bredden speglar också planen för vår geografiska expansion.

Entreprenader

Vi leder såväl större som mindre byggentreprenader och är vana att jobba mot offentliga och privata beställare i olika entreprenadformer. Vår styrka är att vi kan bistå beställaren med allt ifrån projektering till färdig produkt. Bland våra referensobjekt finns skolor, förskolor, fler-bostadshus, badhus och brandstationer. Vi har också stor erfarenhet av om- och tillbyggnationer i befintliga fastigheter.

Fastighetsutveckling

Inom affärsområdet Fastighetsutveckling arbetar vi med våra befintliga fastigheter där vi förvaltar och utvecklar dessa. Utöver våra bostadsprojekt hyr vi även ut lokaler för butik, förskola och kontor.

Våra bostäder

De flesta byter boende flera gånger i livet. En bostad som passar bra i en fas av livet passar inte alls i en annan. Dessutom behöver våra bostäder byggas på ett sätt som inte belastar vår gemensamma miljö, vare sig på kort eller lång sikt. Därför bygger vi smarta och prisvärda bostäder som passar när vuxenlivet startar, kanske i samband med det första riktiga jobbet. Vi bygger praktiska boenden för barnfamiljer som pusslar för att få vardagen att gå ihop. Och för de som tröttnat på att kratta i trädgården eller skotta på vintern. Oavsett vilken typ av boende du behöver har vi alltid en mycket hög nivå vad gäller materialval och kvalitet.

Våra bostäder

Sponsring

Sponsring är en del av Credentias lokala engagemang och förankring med syfte att främja varumärket, vad företaget vill förknippas med och ska öka kännedom om oss. Sponsring ska ske inom vårt geografiska verksamhetsområde och den ska ge en motprestation.

Credentia sponsrar aktiviteter och föreningar som:

 • Bidrar till barn- och ungdomsverksamhet inom idrott, hälsa och kultur
 • Bidrar till samhällsengagemang i kommuner vi är aktiva i
 • Engagerar och involverar många personer
 • Tillför Credentia positiva värden

Credentia sponsrar inte:

 • Politiska partier eller religiösa organisationer
 • Organisationer som bedriver verksamhet som uppenbart skadar människor och/eller miljö
  Privatpersoner
 • Verksamhet som kan uppfattas som omoralisk, oetisk eller på annat sätt integritetskränkande

Credentia har valt att sponsra följande föreningar/organisation:

Sponsring

 • BKV Norrtälje

  BKV Norrtälje

 • Jazzmusikens vänner

  Jazzmusikens vänner

 • NIK Hockey

  NIK Hockey

 • Rimbo Fotboll

  Rimbo Fotboll

 • Rimbo HK

  Rimbo HK

 • Rimbo Hockey

  Rimbo Hockey

 • Roslagen SOL

  Roslagen SOL

 • Roslagens företagsgala

  Roslagens företagsgala

 • Roslagsbro IF ungdomssektion

  Roslagsbro IF ungdomssektion

 • Rospiggarna Speedway

  Rospiggarna Speedway

 • Världens barn

  Världens barn