Några av våra externa entreprenader

Här kan du se ett axplock av projekt som vi på Credentia just nu utför. Vilken roll vi har i respektive projekt kan variera. Vill du veta mer om något specifikt projekt är du varmt välkommen att kontakta oss.

Några av våra externa entreprenader

 • Kvarteret Alen

  I Norrtälje hamn utför Credentia byggnation av flerbostadshus åt Magnolia Bostad och HEBA. Projektet består av 84 st hyresbostäder fördelat på 1-3 rok samt ett vårdboende som kommer att drivas av Attendo. Byggstart Vintern 2020, bostäderna beräknas stå klara under kvartal 2, 2022.

  Beställare: Magnolia Bostad & HEBA

 • Haga Palett, etapp 1

  Längs Solnavägen, angränsande till Hagastaden, utför Credentia byggnation av flerbostadshus åt Nordr. Projektet första etapp består av 119 bostadsrätter fördelat på 1-5 rok. Byggstart Vintern 2021, bostäderna beräknas stå klara under kvartal 3, 2023.

  Beställare: Nordr

 • Rissnehöjden

  I Rissne, i Sundbybergs kommun, utför Credentia byggnation av flerbostadshus åt Nordr & Bantorget Hyresbostäder. Projektet omfattar 169 st hyresrätter i tre huskroppar med tillhörande garage. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till drygt 9 000 kvm. Byggstart vår 2021, bostäderna beräknas stå klara under kvartal 2, 2023.

  Beställare: Nordr & Bantorget Hyresbostäder

 • Radhusblicken

  På uppdrag av Riksbyggen bygger vi Radhusblicken i Fornby i utkanten av Uppsala. Radhusblicken består av över hundra småhus fördelade på flera etapper där RBE står för totalentreprenaden.

  Beställare: Riksbyggen

 • Förskola i Vigelsjö

  På uppdrag av Sehlhall Fastigheter uppför vi en ny förskola i Vigelsjö i Norrtälje. Förskoleverksamheten kommer att drivas av JENSEN Education. I augusti 2022 planeras öppnandet av förskolan som kommer att erbjuda plats för ca 120 barn fördelat på 7 avdelningar i åldrarna 1-5 år.

  Beställare: Sehlhall Fastigheter

Vill du att vi bygger åt dig?

Vi leder såväl större som mindre byggentreprenader och är vana att jobba mot offentliga och privata beställare i olika entreprenadformer. Vår styrka är att vi kan bistå beställaren med allt ifrån projektering till färdig produkt. Bland våra referensprojekt finns skolor, förskolor, flerbostadshus, badhus och brandstationer. Vi har också stor erfarenhet av om- och tillbyggnationer i befintliga fastigheter. Vill du veta mer är du varmt välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss så berättar vi mer!