Här nedan ser ni köpprocessens flöde

 • Intresseanmälan

  Försäljning av våra bostäder sker i samarbete med externa fastighetsmäklare. När du anmäler ditt intresse för ett projekt, bostad eller område blir du kontaktad av den säljare eller fastighetsmäklare som finns som kontakt på projekthemsidan.
 • Bokning

  När du har valt bostad skriver vi ett bokningsavtal och du blir erbjuden en boendekalkyl. Bokningsavgiften är 20 000 kr, skulle du ändra dig återbetalas avgiften med avdrag för administration 8 000 kr.
 • Finansiering

  Vi samarbetar med flera banker som kan hjälpa dig med en passande lösning.
 • Kontraktsskrivning

  När vi har kommit upp i tillräckligt antal bokningar för att starta själva produktionen av huset är det dags för
  tecknande av förhandsavtal och sedan när inflyttning närmar sig tecknas ett upplåtelseavtal.
 • Parkering

  Eventuella hyresavtal för parkering tecknas på tillträdesdagen. Fördelning sker i turordning enligt tecknade avtal (bokningsavtal, förhands-avtal eller upplåtelseavtal). I samband med upplåtelseavtalet får du en blankett att fylla i om du är intresserad av parkeringsplats eller inte.
 • Inredningsval

  En av de stora fördelarna med att köpa en nyproducerad bostad är att du får vara med och påverka utseendet av ditt nya hem. Din nya bostad är från början planerad med en grundstandard som är noga utvald av Credentias erfarna inredare. I varje projekts bostadsfakta finns denna grundstandard beskriven. I vissa fall kanske du vill sätta din personliga prägel. Då kan du mot en kostnad byta ut eller välja till inredning och utrustning enligt Credentias Tillvalskatalog.
 • Interimsstyrelse

  Vid föreningens bildande tillsätts en styrelse av minst tre personer som är fristående från Credentia.
  Denna styrelse kallas för interimsstyrelse.
 • Kontroll och besiktning

  När det är ungefär två till tre veckor till tillträde besiktas din bostad. En auktoriserad opartisk besiktningsman utses av bostadsrättsföreningens interimsstyrelse. Du bör närvara vid besiktningen för att kunna kontrollera eventuella inredningsval samt framföra eventuella synpunkter. Garantibesiktning görs ca två år efter slutbesiktningen. Först efter fem år då garantitiden gått ut, anses entreprenaden vara avslutad.
 • Slutbetalning

  Innan du flyttar in i din bostad ska den slutbetalas. Även kostnader för eventuella tillval skall vara betalda vid inflyttning.
 • Credentia-Trygg

  För att ge ökad trygghet i ditt bostadsköp, då tiden mellan tecknande av förhandsavtal och tillträde är lång, ingår alltid Credentia-trygg när du köper en bostad av Credentia.
  Credentia-trygg gäller för dig som tecknar förhandsavtal från och med 2018-04-15.
  Vad innebär Credentia-trygg? Senast tre månader före inflyttning meddelar vi definitivt tillträdesdatum. I och med Credentia-trygg kan du skjuta upp ditt tillträde i max tre månader om du inte lyckas sälja din befintliga bostad.

  För att vi ska bevilja detta kräver vi att du har;
  •anlitat en auktoriserad mäklare för försäljningen
  •lagt ut bostaden till försäljning;
  •till ett marknadsmässigt pris
  •minst två månader innan tillträdesdatum.
  Försäljningsstart räknas från första visningen av din gamla bostad.

  Osålda lägenheter
  Skulle det finnas osålda lägenheter i föreningen ansvarar Credentia för att förvärva dessa senast på avräkningsdagen. Månadsavgift för eventuella osålda lägenheter vid inflyttningsdatum betalas av Credentia. Vårt ansvar är att bostadsrättsföreningens ekonomi inte påverkas.
 • Tillträde/ Inflyttning

  Senast tre till sex månader innan tillträde kommer du att få definitivt tillträdesdatum från oss. På tillträdesdagen överlämnas nycklar, skötselpärm och av bostadsrättsföreningen signerat upplåtelseavtal mot uppvisande av kvitto för slutbetalning av lägenhet och eventuella tillval.
 • Vad händer om jag ångrar mig?

  Det beror på hur långt du kommit i affären.
  Bokningsavtal
  Har du bokat din lägenhet och betalat in 20 000 kr får du tillbaka 12 000 kr och resterande 8 000 kr tas ut som en administrativ avgift.

  Förhandsavtal & Upplåtelseavtal
  Dessa avtal är båda bindande för köparen.