Här nedan ser du köpprocessens flöde för bostadsrätt

 • Säljstart & Visning

  Vi börjar sälja våra bostäder innan de börjar byggas. Du som är anmäld i vårt intresseregister får inbjudan till säljstart. Att vara med i vårt register är kostnadsfritt. Anmälningsdatumet avgör din köpplats. Visningstider och länk till intresseregistret finns angivet på varje bostadssida. Du är alltid välkommen att kontakta våra säljare/fastighetsmäklare för en privat visning.
 • Intresseanmälan

  Försäljning av våra bostäder sker i samarbete med externa säljare/fastighetsmäklare. När du anmäler ditt intresse på credentia.se blir du kontaktad inom kort.
 • Bokning

  När du har valt bostad skriver vi ett bokningsavtal och du blir erbjuden en boendekalkyl. Bokningsavgiften är 20 000 kr, skulle du ändra dig återbetalas avgiften med avdrag för administration 8 000 kr.
 • Finansiering

  Vi samarbetar med flera banker som kan hjälpa dig med en passande lösning. Hör av dig till våra säljare/fastighetsmäklare så hjälper de dig vidare.
 • Kontraktsskrivning

  När vi har kommit upp i tillräckligt antal bokningar för att starta själva produktionen av huset är det dags för
  tecknande av förhandsavtal och när inflyttning närmar sig tecknas ett upplåtelseavtal.

  Vid tecknande av förhandsavtal föreligger ett bindande avtal mellan köpare och bostadsrättsföreningen. Vid tecknande av förhandsavtal inbetalas ett förskott på 50 000 kr till bostadsrättsföreningen. Eventuell inbetald bokningsavgift avräknas (dvs. för dig som betalat bokningsavgift blir tillägget 30 000 kr). Med dig hem får du en bostadspärm där du kan samla dina dokument rörande din nya bostad.

  Tre till sex månader innan tillträde tecknas ett upplåtelseavtal. I samband med tecknandet betalas en handpenning på 10 % av köpeskillingen med avdrag för de 50 000 kr som redan är betalade i förskott.
 • Parkering

  Eventuella hyresavtal för parkering tecknas på tillträdesdagen. Viktigt att du meddelar den säljare eller fastighetsmäklare du har kontakt med att du är intresserad av en parkeringsplats. Fördelning sker i turordning enligt tecknade avtal (bokningsavtal, förhands-avtal eller upplåtelseavtal). I samband med upplåtelseavtalet får du en blankett att fylla i om du är intresserad av parkeringsplats.
 • Inredningsval

  En av de stora fördelarna med att köpa en nyproducerad bostad är att du får vara med och påverka utseendet av ditt nya hem. Din nya bostad är från början planerad med en grundstandard som är noga utvald av Credentias erfarna inredare. I varje projekts bostadsfakta finns denna grundstandard beskriven. I vissa fall kanske du vill sätta din personliga prägel. Då kan du mot en kostnad byta ut eller välja till inredning och utrustning enligt den tillvalskatalog som är framtagen för projektet. När du tecknat förhandsavtal blir du inbjuden till ett inredningsmöte. Vid första mötet diskuteras eventuella större ändringar, sk projekteringsändringar och vid det andra mötet gör du dina inredningsval enligt Tillvalskatalogen. Vi hjälper dig!

  Hälften av inredningsvalen faktureras vid beställning i de fall kostnaden överstiger 100 000 kr. Resterande belopp debiteras vid tillträdet. 
 • Besök på byggarbetsplatsen

  Du ges möjlighet att vara med på två förhandsvisningar på byggarbetsplatsen under byggets gång. Den första förhandsvisningen sker i stomskedet och den andra förhandsvisningen sker några månader innan tillträde.
 • Interimsstyrelse

  Vid föreningens bildande tillsätts en interimsstyrelse bestående av minst tre personer som är fristående från Credentia. Interimsstyrelsen finns med fram till dess att alla har flyttat in och det är dags för överlämning till bostadsrättsföreningens egen styrelse. Vid den första föreningsstämman utses en ny styrelse bestående av boende i bostadsrättsföreningen. Interimsstyrelsen upprättar bland annat en ekonomisk plan vilken registreras hos Bolagsverket. Syftet med den ekonomiska planen är att ge bostadsrättshavaren information om föreningen och hur dess ekonomi kan skötas. Den interimistiska styrelsen ansvarar även för att upphandla såväl entreprenörer för drift av fastigheten samt en ekonomisk förvaltare, som bland annat sköter aviseringen av månadsavgifter. Interimsstyrelsen ska lämna över en fullt fungerande fastighet till bostadsrättsföreningen.
 • Besiktningar och garantier

  Några veckor innan bostadsrättsinnehavarna tillträder sina nya bostäder sker en överlåtelsebesiktning mellan Credentia och bostadsrättsföreningen.  Du som köpare är inte part i besiktningen men blir inbjuden att närvara. Med på besiktningen finns personal från Credentia och en oberoende besiktningsman. Två år efter tillträdet görs en ytterligare besiktning av bostaden där man kontrollerar om det har uppstått några fel eller brister under tiden mellan tillträdet och garantibesiktningen. Efter fem år, då garantitiden för utförande, gått ut, anses entreprenaden vara avslutad.
 • Credentia-Trygg

  För att ge ökad trygghet i ditt bostadsköp, då tiden mellan tecknande av förhandsavtal och tillträde är lång, ingår alltid Credentia-trygg när du köper en bostad av Credentia.
  Credentia-trygg gäller för dig som tecknar förhandsavtal från och med 2018-04-15.
  Vad innebär Credentia-trygg? Senast tre månader före inflyttning meddelar vi definitivt tillträdesdatum. I och med Credentia-trygg kan du skjuta upp ditt tillträde i max tre månader om du inte lyckas sälja din befintliga bostad.

  För att vi ska bevilja detta kräver vi att du har;
  • anlitat en auktoriserad mäklare för försäljningen
  • lagt ut bostaden till försäljning;
  • till ett marknadsmässigt pris
  •minst två månader innan tillträdesdatum.
  Försäljningsstart räknas från första visningen av din gamla bostad.

  Osålda lägenheter
  Skulle det finnas osålda lägenheter i föreningen ansvarar Credentia för att förvärva dessa senast på avräkningsdagen. Månadsavgift för eventuella osålda lägenheter vid inflyttningsdatum betalas av Credentia. Vårt ansvar är att bostadsrättsföreningens ekonomi inte påverkas.
 • Tillträde

  Senast tre till sex månader innan tillträde kommer du att få definitivt tillträdesdatum från oss. Du får också information om vilken tid du har förtur att nyttja eventuell hiss. På tillträdesdagen överlämnas nycklar, skötselpärm och av bostadsrättsföreningen signerat upplåtelseavtal mot uppvisande av kvitto för slutbetalning av lägenhet och eventuella tillval.
 • Vad händer om jag ångrar mig?

  Det beror på hur långt du kommit i affären.

  Bokningsavtal
  Bokningsavtal skrivs under och bokningsavgift betalas. Avgiften är en del av totalsumman och dras av när slutbetalning sker. Bokningsavtal är inte juridiskt bindande. Har du bokat din bostad och betalat in 20 000 kr får du tillbaka 12 000 kr och resterande 8 000 kr tas ut som en administrativ avgift.

  Förhandsavtal
  Förhandsavtal är juridiskt bindande. Man kan inte välja att kliva av köpet. Det ses det som ett kontraktsbrott.

  Upplåtelseavtal
  Upplåtelseavtalet tecknas närmare tillträde och är även detta juridiskt bindande. Det är vid tecknandet av detta avtal som du som köpare rent juridiskt blir ägare av bostaden.