Älvkarleby

Credentia har ingått markanvisningsavtal med Älvkarleby kommun gällande tre bostadsområden för småhus som totalt innefattar ca 75 bostäder.   Nu står det klart att Credentia får i uppdrag att utveckla bostäder i Älvkarleby kommun. I attraktiva lägen intill Dalaälven har Älvkarleby kommun tilldelat Credentia, tre markanvisningar för totalt cirka 75…
Read More