CREDENTIA SATSAR PÅ ÄLVKARLEBY.

13 december, 2022

Credentia har ingått markanvisningsavtal med Älvkarleby kommun gällande tre bostadsområden för småhus som totalt innefattar ca 75 bostäder.  

Nu står det klart att Credentia får i uppdrag att utveckla bostäder i Älvkarleby kommun. I attraktiva lägen intill Dalaälven har Älvkarleby kommun tilldelat Credentia, tre markanvisningar för totalt cirka 75 bostäder. Initialt är planen att fortsätta exploateringen i Kopphuslandet för att sedan kunna utveckla bostäder längs Bodaån.

  • Vi drivs av att utveckla områden i samverkan med kommuner som liksom vi ser stor potential i utvecklingen av en plats. Trots en tuff tid och orolig marknad ser vi möjligheter och har goda förhoppningar om att kunna lyckas utveckla fler fina områden i kommunen på sikt, säger Marc Micallef, vice VD Credentia

  • Det har byggts mycket de senaste åren vilket bidrar till att fler och fler upptäcker Älvkarleby som bostadsort. Satsningen som Credentia nu planerar är efterfrågad och kommer att bli ett lyft för Älvkarleby kommun säger Bert-Ola Dahlgren, Förvaltningschef, Älvkarleby kommun

Credentias ambition är att kunna starta med produktionen av Kopphuslandet. Visionen är att kunna bidra till utvecklingen av kommunens fortsatta expansion för att i framtiden även innefatta nya flerbostadshus och samhällsnyttiga fastigheter.

  • Vi arbetar gärna i långsiktiga samarbeten där kunskap från tidigare projekt tas tillvara och skapar värde för kommunens invånare, säger Ronny Jansson, VD Credentia.

Credentia är en erfaren aktör på marknaden i Roslagen med sitt huvudsäte i centrala Norrtälje. Genom åren har flertalet bostadsprojekt byggts i Norrtälje och Östhammars kommun men även i norrortskommuner i Stockholms län. Förutom bostadsbyggande innefattar portföljen erfarenheter från byggnation av badhus och brandstation till flertalet skolor och förskolor.

  • De senaste åren har vi lagt mycket resurser på att planlägga tomter som har sålt väldigt bra. Det är ett viktigt kvitto på att vi går rätt väg, och avtalet med en stabil aktör som Credentia bekräftar ytterligare att Älvkarleby är en attraktiv kommun för etablering och bostadsbyggande säger Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Magnus Grönberg, Älvkarleby kommun

För mer information, kontakta gärna:

Credentia

Marc Micellef, Vice VD på Credentia, 0176 -28 20 11, marc.micallef@credentia.se

Älvkarleby kommun

Bert-Ola Dahlgren, Förvaltningschef Älvkarleby kommun, 026-831 35, bert-ola.dahlgren@alvkarleby.se