Credentia vinner markanvisning i Vallentuna.

28 september, 2023

Credentia har vunnit en markanvisning i Vallentuna kommun. Markanvisningsområdet avser första delen i det som ska bli nya Lindholmens Centrum.

Projektet består av cirka 80 bostäder i varierande storlekar och boendeform, både lägenheter och radhus. Utöver bostäderna finns även tre lokaler i området.

– Vi är väldigt glada över att vinna denna markanvisning i Vallentuna kommun då vi ser stor potential för att skapa attraktiva och kvalitativa bostäder i Lindholmen.
Vi ser det som ett kvitto på att kommunen tror på Credentia och de kvaliteter som adderas med de attraktiva bostäder som vi skapar, säger Jesper Höök, Affärsutvecklare på Credentia.

Credentia har samarbetat med Arkivist för att ta fram det vinnande bidraget. I förslaget för kvarteret har fokus legat på att lyfta fram småstadens och stationssamhällets karaktär.

– Vi ser fram emot att bidra i det fortsatta arbetet med att utveckla och lyfta idén om stationssamhället i Lindholmen. Att hitta ett språk som både kan andas lugn och historisk medvetenhet men också identitet och nutid, säger Mats Marnell, arkitekt på Arkivist.

Credentias vision för Lindholmen är att skapa en integrerad, hållbar och levande bit stationssamhälle, som om området alltid funnits på plats.

– Det är ett spännande och attraktivt förslag som fångar småstadskaraktären i Lindholmens stationssamhälle. Det är väl genomarbetat och stämmer överens med tävlingsförutsättningarna, säger Johan Skog, kommunstyrelsens ordförande i Vallentuna.

Beräknad byggstart för kvarteret blir 2028.

För mer information, kontakta:
Jesper Höök                                    Martina Wingerud
Affärsutvecklare                             Projektutvecklingschef
jesper.hook@credentia.se             martina.wingerud@credentia.se