Credentias ägare Tagehus fördubblar ägandet i bostadsutvecklingsprojekt i Åkersberga

23 maj, 2017

Tagehus har ingått avtal om att öka sitt ägande i bostadsutvecklingsprojektet Runö Fastigheter sydost om Åkersberga. Projektet förväntas omfatta över 4 000 bostäder om tre etapper på Täljöhalvön. Utbyggnaden är en av de större i regionen och förväntas totalt omfatta cirka 7 000 bostäder, inklusive villor och radhus.

Avtalet innebär att Tagehus ägande ökar från 15 till 30 procent av Runö Fastigheter HB. Tagehus dotterbolag Credentia kommer att ansvara för exploateringen av hela Tagehus andel i projektet.

”Vår ekonomiska exponering i projektet fördubblas genom avtalet vilket skapar intressanta affärsmöjligheter för Tagehus och bolag inom vår koncern. Jag är glad att vi på det här sättet kan komma närmare projektet och fortsätta växa i ett segment som är intressant för oss. Då större delen av den tänkta utbyggnaden ännu inte är detaljplanelagd har vi ett handlingsutrymme avseende den fortsatta förädlingen av tillgångarna kommande år”, säger Karl Lilja, VD för Tagehus.

”Området har ett vattennära läge och kommer att bli en ny mycket attraktiv stadsdel i Åkersberga med en genomarbetad strategi för bostäder, kommersiellt utbud samt olika utflyktsmål och mötesplatser”, säger Ronny Jansson, VD för Credentia.

Samtliga byggrätter i den första detaljplanen är sålda och byggandet av infrastruktur pågår. Som tidigare meddelats har Credentia förvärvat byggrätterna till produktion av 50 bostadsrättslägenheter i den första etappen av utbyggnaden. Byggnation av nästa etapp, Näsängen, kan preliminärt komma igång om cirka ett år varefter följer Kanalstaden, som ansluter mot nuvarande Åkersberga Centrum.

Övriga större ägare är Bantorget Fastighets AB inom LO-koncernen med 40 procent och Peab Bostad AB med 30 procent. I de tre utbyggnadsetapperna Täljöviken, Näsängen samt Kanalstaden finns därtill några mindre ägare.

Den ursprungliga investeringen i Täljöprojektet gjordes 2007 till lika delar av Tagehus föregångare tillsammans med samarbetspartnern Imprestor Fastighets AB. Tagehus tillträdde sin andel i konsortiet den 28 april 2017. Mer information om projektet finns på www.runofastigheter.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Karl Lilja, VD Tagehus Holding AB

070-594 93 92

Ronny Jansson, VD Credentia

Tel. 0176-28 20 08