CREDENTIA FÖRDUBBLAR ANTALET BYGGRÄTTER I LOMMARSTRANDEN.

3 februari, 2021

Credentia fördubblar byggrätter i Lommarstranden, område 1, genom att ingå ett joint venture tillsammans med Lommarskogen Utveckling AB.

Credentia har nu förvärvat större delen av Lommarskogen Utveckling AB och kommer att inleda detta samarbete omgående med Anders Eriksson och Jan-Erik Svecke som 2014 bildade företaget i syfte att bygga den nya stadsdelen vid Lommarstrandens södra strand. Totalt kommer det att byggas 900 till 1200 bostäder i Lommarstrandens två områden, hyresrätter blandat med bostadsrätter. Genom förvärvet har Credentia en byggrätt om ca 300 bostadsrätter.

  • I och med detta samarbete kan vi ta Anders och Jan-Eriks vision och mångåriga arbete med Lommarstranden vidare och har dessutom genom detta förvärv möjligheten att erbjuda ett större utbud av bostäder. Vi ser fram emot att fördjupa vårt samarbete i och med detta JV säger Regionchef Marc Micallef

 

För oss är det viktigt att vi tar hänsyn till visionen för Lommarstranden i allt vi gör i området. Det handlar om stadsnära naturliv, en hållbar, naturnära och barnvänlig stadsdel. Platsens historia kommer att lyftas i allt från namnen på bostadsrättsföreningarna och i detaljer i dess närhet. Vi planerar en säljstart av de första bostadsrättslägenheterna strax efter sommaren 2021 och ser fram emot att bidra till utvecklingen av ett av Norrtäljes största utvecklingsområden.

 

För mer information är du välkommen att kontakta:

Marc Micallef, Regionchef Öst Credentia,
0176 -28 20 11, marc.micallef@credentia.se

Eller

Ronny Jansson, vd för Credentia,

0176-28 20 08 , ronny.jansson@credentia.se