Lommarstranden

Credentia fördubblar byggrätter i Lommarstranden, område 1, genom att ingå ett joint venture tillsammans med Lommarskogen Utveckling AB. Credentia har nu förvärvat större delen av Lommarskogen Utveckling AB och kommer att inleda detta samarbete omgående med Anders Eriksson och Jan-Erik Svecke som 2014 bildade företaget i syfte att bygga den…
Read More