Sundbyberg

Nordr säljer Sundbybergsprojekt till Bantorget och Credentia ansvarar för entreprenaden.  Nordr (fd Veidekke) har utvecklat projektet Rissnehöjden sedan 2005 med ambitionen att göra Rissne mer stadslikt med fler bostäder, lokaler för verksamheter, gator, lokalgator och förbättrade kommunikationer. Sedan årsskiftet 2019/2020 har Credentia arbetat i en samverkansentreprenad med Nordr för att…
Read More