Ny förskola i Hallstavik

12 oktober, 2018

Norrtälje kommun har givit Credentia uppdraget att bygga en ny förskola i Hallstavik.  Uppdraget är en totalentreprenad. Kommunens nya förskola kommer att byggas vid Magistervägen 4–6 i Hallstavik vid den befintliga skolan. Det ska bli sex avdelningar med plats för 120 barn och 30 personal. Utemiljön utformas med lekutrustning och belysning som är verksamhetsanpassad för tillgänglighet året runt. Bygget av förskolan påbörjas under våren 2019 och verksamheten beräknas kunna starta till VT 2020.