Credentia utvecklar 200 bostäder i Barkarbystaden.

20 november, 2018

Credentia har tillsammans med K2A: S dotterbolag Svenska Studenthus vunnit marknadsanvisningstävling.

Järfälla kommun utlyste en markanvisningstävling i Barkarbystaden etapp III A. Credentia har tillsammans med K2A:s dotterbolag Svenska studenthus nu vunnit denna. Credentia kommer att utveckla ca 200 bostadsrätter och K2A ca 200 studentlägenheter, en förskola och ett LSS-boende. I kvarteret planeras för lokaler för caféverksamhet och butiker. I närheten kommer en ny tunnelbanestation att byggas, station Barkarbystaden.

Järfälla kommun har beslutat att anvisa mark till K2A och Credentia och markanvisningsavtalet har undertecknats.

-Det vinnande förslaget från Svenska Studenthus och Credentia kommer att bidra till en attraktiv och integrerande bostadsbebyggelse, delvis i trä, för människor i olika åldrar och skeden i livet. Kvarteret kommer att tillföra dynamik och stadsliv och på ett bra sätt möta den bebyggelse som redan finns i Barkarbystaden, säger Christina Rapp Lundahl, kommundirektör i Järfälla kommun.  

 

Uttalande från Credentias VD, Ronny Jansson

Detta är ett stort och spännande uppdrag för Credentia och vi är glada att få etablera oss i Järfälla kommun samt att inleda ett samarbete med en så kompetent och nischad aktör som K2A, säger Credentias VD Ronny Jansson.

För ytterligare information, Credentia
Marc Micallef
Avdelningschef Projektutveckling
E-post: marc.micallef@credentia.se
Tel: 0176-28 20 11

 

Om Barkarbystaden
Enligt avtal om utbyggnad av tunnelbana till Barkarby ska Järfälla kommun uppföra 14 000 bostäder i tunnelbanans influensområde fram till år 2032. Inom stadsutvecklingsområdet Barkarbystaden pågår utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden I och detaljplanearbete för detaljplanerna Barkarbystaden IV, Barkarbystaden X, Veddesta 1, Veddesta 2, Veddesta 3 och Veddesta 4.

Detaljplanen för Barkarbystaden II har vunnit laga kraft och miljödom väntas under hösten 2018. Detaljplanen för Barkarbystaden III har antagits av kommunfullmäktige i Järfälla i mars 2018. Beslutet har överklagats till Mark- och miljödomstolen och väntar där på avgörande.

Mer information
Toni Chmielewski, Projektchef Barkarbystaden, Järfälla kommun
Toni.chmielewski@jarfalla.se
0700–023 617

Läs mer: https://www.jarfalla.se/nyheter/nyheter/2018-11-20-k2a-och-credentia-bygger-i-barkarbystaden.html