Credentia utvecklar 105 bostäder i Norrtälje Hamn

5 december, 2018

Credentia har vunnit markanvisningstävling i Norrtälje hamn.

Under slutet av 2017 utlyste Norrtälje kommun en markanvisningstävling i Norrtälje hamn – kvarter 15, Smeden. Idag (5/12) togs beslutet av Norrtälje kommuns arbetsutskott att Credentia vunnit markanvisningstävlingen gällande detta kvarter. Credentia kommer att utveckla 105 bostadsrättslägenheter, lokaler i entréplan, ett underjordiskt garage samt en gemensam takterrass med växthus/pergola för odling och samvaro mellan grannar i kvarteret.

– En spännande utmaning för Credentia, att vara med och förverkliga kommunens vision av Norrtälje Hamn! Ett projekt med stort fokus på innovativa lösningar, hållbarhet samt variation i form av material, taklandskap och detaljer, något som vi tycker att vi lyckats inarbeta på ett väldigt bra sätt i vårt projekt, kvarteret Smeden, säger Marc Micallef, avdelningschef Projektutveckling på Credentia.

Gestaltningsförslaget från Credentia är framtaget tillsammans med Lindberg Stenberg arkitekter. Målet har varit att knyta an till Norrtäljes byggnadstradition som en småskalig kvarterstad med variation i form, material och detaljer. Kvarteret bryts upp genom ett livligt taklandskap med varierande takformer, takvinklar och insprängda terrasser. En gemensam takterrass med växthus och pergola tillför grönska bland taken. Fasader av robusta naturmaterial i olika kulörer som tegel kompletterat med trä. Mycket fokus har lagts på gården och dess form vilken förväntas uppmuntra till lek, umgänge och betraktelse.

Visionsbild över Credentias bostadsrätter i kommande kvarter i Norrtälje Hamn. Lindberg Stenberg Arkitekter.

Försäljningsstart beräknas till våren 2021.

För ytterligare information, Credentia

Marc Micallef

Avdelningschef Projektutveckling

E-post: marc.micallef@credentia.se

Tel: 0176-28 20 11

 

Om Norrtälje Hamn

Norrtäljes nya stadsdel blir en förlängning och fördubbling av Norrtäljes stadskärna. Här ska det byggas parker, torg, kajstråk och ytor för handel, rekreation, service och kultur. I Norrtälje Hamn planeras och byggs närmare 2000 bostäder precis vid vattnet. Stadskärnan på ena sidan och skärgården på den andra. Norrtälje hamn ska bli en hållbar stadsdel. I utvecklingen av den nya stadsdelen är omsorg om det långsiktiga välbefinnandet för människor och miljön grundläggande. Ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet ska genomsyra planeringen.

 

 Visionsbild Norrtälje Hamn och Sydväst

För ytterligare information, Norrtälje kommun

Roger Gustafsson

Projektchef Samhällsbyggnadsprojekt i Norrtälje

roger.gustafsson@norrtalje.se

Norrtälje Hamn