CREDENTIA SATSAR PÅ BOSTÄDER I VALLENTUNA.

23 mars, 2020

Tillsammans med Landsort Care 4 AB satsar Credentia i centrala Vallentuna.

Credentia har ingått en joint venture tillsammans med Landsort Care 4 AB* gällande Bällstaudde Bostadsutveckling AB och kommer att inleda detta samarbete omgående i Vallentuna.

I ett attraktivt centralt läge vid Gärdesvägen i Vallentuna tätort har Vallentuna kommun tilldelat Bällstaudde Bostadsutveckling AB, BUBAB, en markanvisning för cirka 100 lägenheter (fördelat på ca 70 i brf form samt ca 30 hyresrätter). Projektet är en viktig del i utvecklingen av centrala Vallentuna. Den detaljplan som kommunen tillsammans med Bällstaudde Bostadsutveckling AB, har tagit fram, har nu vunnit laga kraft.

Byggstart av den första etappen, Kyrkbacken**, planeras till våren 2020 och den första inflyttningen beräknas till 2021/2022. Projektet är en viktig del i kommunens satsning på bostadsbyggande och näringslivsverksamhet.

Vallentuna kommun växer snabbt och är en mycket attraktiv plats för boende och företagande. BUBABs vinnande förslag blir en västlig entré till stadskärnan med en modern bebyggelse som knyter an till den historiska miljön runt kyrkan och passar Vallentunas småstadskänsla. Det centrala läget har också absolut närhet till tåg- och busskommunikationer.

 

För mer information, kontakta gärna:

Marc Micallef, Projektutvecklingschef Credentia,
0176 -28 20 11, marc.micallef@credentia.se

 

*Landsort Care 4 AB, med säte i Stockholm, är ett fastighetsförvaltningsbolag med inriktning mot bostäder och samhällsfastigheter, framförallt i Stockholmsregionen och Mellansverige. Landsort ägs huvudsakligen av pensions- och forskningsstiftelser och har varit verksamt sedan 2005.

**Bostäderna i den första etappen Kyrkbacken förmedlas av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling AB