Credentia förvärvar 60% av Roslagens ByggnadsEntreprenad AB (RBE)

10 augusti, 2017

Den 14 juli 2017 förvärvade Credentia 60% av aktierna i Roslagens ByggnadsEntreprenad AB (RBE). Företaget har 14 anställda varav 10 hantverkare och 4 tjänstemän och omsatte drygt 78 miljoner under 2016.

Genom förvärvet ökar Credentia sin byggrättsportfölj och breddar sitt projektsortiment (radhus, kedjehus och mindre lägenheter).

RBE har i huvudsak verksamhet i Norrtälje och Rimbo. De har stor kompetens och erfarenhet av totalentreprenader mot externa kunder och med produktion i egen regi.

RBEs uppdragsgivare genom åren har varit bl.a. Centrum Fastigheter i Norrtälje AB, Riksbyggen, Besqab och Norrtälje Kommun.

Hemrik är en del av verksamheten i RBE och avser byggnationer och entreprenadarbeten med inriktning mot privatpersoner.

 

 

Kontakt

Ronny Jansson VD

Credentia AB

ronny.jansson@credentia.se

0176–282008

 

Kent Rensvik VD

Roslagens ByggnadsEntreprenad AB

kent.rensvik@rbe.nu

0176–18222