BÅLBROSKOGEN I RIMBO – MILSTOLPAR NÅDDA!

19 mars, 2020

Efter 6 års arbete med utredningar och planering har vi nu nått två milstolpar för vårt projekt Bålbroskogen i Rimbo.

Detaljplanen är nu färdig och idag skrev vi under marköverlåtelseavtalet med Norrtälje kommun. Vi kan nu skifta fokus till våra två första bostadsprojekt i området, vilka utgörs av såväl radhus som flerbostadshus. En säljstart planeras till våren/sommaren och information kommer fortlöpande att läggas ut på credentia.se.

Credentia kommer att tillsammans med Roslagsbostäder bygga ut området i flera etapper.
För Credentias del innebär det ca 200 bostadsrättslägenheter, 32 radhus och en central social plats i naturen för de boende som fått benämningen ”Gröningen”.

Roslagsbostäder står för de hyresrätter som planeras i området vilket kommer att bestå av ca 1/3 av totala antalet bostäder.

Arbetet med denna detaljplan har pågått under en väldigt lång tid och arbetet har krävt mycket tålamod och engagemang från samtliga medverkande i projektet, Credentia, Roslagsbostäder, Norrtälje kommun och medverkande konsulter. Att vi nu är färdiga med denna fas i Bålbroskogen och Rimbo innebär att vi nu faktiskt kan börja planera för att producera nya bostäder i Rimbo, vilket känns otroligt roligt och givande för oss på Credentia!” säger Marc Micallef, Projektutvecklingschef Credentia.

Arkitekt för Credentias del är ETTELVA Arkitekter och de har på ett mycket bra sätt lyckats förmedla de tankar och visioner Credentia och kommunen har för Bålbroskogen.