credentia.se

Var vill du bo?

VI HAR 32 LEDIGA BOSTÄDER.

Ett hållbart bygge.

Vi arbetar utifrån övertygelsen att engagemang och gemenskap bygger grunden till högklassiga bostäder och entreprenader. Vårt hållbarhetstänk spänner över hela skalan – miljö, ekonomi och socialt ansvarstagande.

Vi effektiviserar våra resurser och återvinner byggnadsmaterial och ser det sedan länge som en självklarhet. Hållbarhet som del i inköpsstrategin lyfter kvaliteten än mer. Vi bygger varje dag med nollvision vad det gäller arbetsplatsolyckor och har alltid den högsta ambitionen vad det gäller arbetsmiljö. För att kunna erbjuda ett mer komplett entreprenadföretag har vi dessutom egna VS-tekniker med Säker Vatten-certifiering.

Kontakta våra säljare.

Besök oss gärna i vår bostadsbutik på Kyrkogatan 6, Norrtälje.

Här kan du få information om våra bostäder, titta på inredningsval och träffa våra säljare. Varmt välkomna!
Vår miljöpolicy.

Credentia produktion ska vi genom förebyggande arbete ständigt minska vår miljöpåverkan. Vi ska följa lagar, föreskrifter och andra krav samt uppfylla dessa. Och alltid beakta vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och av miljömässiga skäl motiverat i våra projekt. Vi ska informera och vidareutbilda personalen om vårt miljöarbete – och arbeta för att ständigt förbättra vårt miljösystem. Byggvaror ska i första hand vara godkända av BASTA – ett system som ägs gemensamt av IVL och BI och arbetar med att fasa ut farliga ämnen från byggprodukter. Källsortering ska anordnas på byggarbetsplatsen vid ny och ombyggnad där så är möjligt. Och på byggarbetsplatsen ska byggmaterial hanteras och lagras enligt leverantörens anvisningar.