Norrtälje brandstation.

Beställare: Norrtälje Kommun

Ny brandstation till Norrtälje.

Den nya brandstationen är, förutom räddningstjänstens personal och verksamhet, även tänkt att inrymma en serverhall för kommunens IT-backup, kommunal reservkrisledningsplats samt nya mötes- och utbildningslokaler för kommunen. Placeringen av den nya brandstationen ger även kommunen en möjlighet att bygga en spännande och välkomnande byggnad vid infarten till Norrtälje. Brandstationen beräknas vara klar för inflyttning hösten 2019. Läs mer om projektet hos Norrtälje kommun.

Få en rundvandring på brandstationen.

Följ med på en rundvandring på brandstationen tillsammans med Anders Strömberg, samordnare på Räddningstjänsten.