Brandstation i Norrtälje

Den nya brandstationen inrymmer, förutom räddningstjänstens personal och verksamhet, även nya mötes- och utbildningslokaler för kommunen.

Placeringen av den nya brandstationen ger även kommunen en möjlighet att bygga en spännande och välkomnande byggnad vid infarten till Norrtälje. Brandstationen stod klar för inflyttning hösten 2019. 

Brandstation i Norrtälje

Bilder