Trygg BRF

DET SKA VARA ENKELT ATT göra en bra och trygg bostadsaffär. Därför är vi medlemmar i Trygg BRF. Trygg BRF är en kvalitetsmärkning som visar att vi som bostadsutvecklare följer en rad hårda krav som berör hela processen. Till exempel kontrollerar Trygg BRF att vi har ordning på dokumentation som bygglov, försäkringar och ekonomisk plan.

Tre områden.
Märkningen kan delas in i tre områden. Ekonomi, långsiktighet och trygghet.

Du kan läsa mer om kvalitetsmärkningen och hur processen fungerar på tryggbostadsrattsmarknad.se

 

Trygg BRF