Trollbacken, Sigtuna

NYBYGGNATION AV SENIORBOSTÄDER som uppgår till tre byggnader i Sigtuna med 38 lägenheter på 5 våningar. Själva byggnationen startade april 2015 till en uppskattad kostnad av 70-80 mkr över en bruttoyta på 4 050 kvadratmeter. Byggherre var Bonum Seniorboende och Riksbyggen Uppland var byggherreombud. Arkitekter för projektet var Bergkrantz Arkitekter. Projektet utfördes i form av totalentreprenad som hanterades av Credentia som totalentreprenör-

  • Projekttid: 2015-2016
  • Yta: 4 050 kvm
  • Byggherre: Bonum Seniorboende med RIksbyggen som ombud
  • Credentias Roll: Totalentreprenad
  • Arkitekt: Bergkrantz Arkitekter
Trollbacken, Sigtuna