Bålbroskolan och kulturscen

Beställare: Norrtälje Kommun

Nu bygger Credentia en ny skola i Rimbo.

Skolan blir den första nya som byggs i kommunen på över 20 år. Den byggs för 350 elever i förskole- och lågstadieklasser samt en kulturscen med kapacitet för 350 besökare. Bålbroskolan kommer även innefatta en kulturskola. Kulturscenens lokaler kommer att vara anpassade för scenkonst, där Rimbo Kulturskolas större ensembler och andra grupper ska kunna framträda. Arbetet är i full gång med invändiga arbeten och såväl tak som stomme är klart. Skolan beräknas stå färdig senhösten 2019 och vid årsskiftet kan skolverksamheten ta vid. Läs mer om projektet hos Norrtälje kommun.

Se den nya skolan växa fram!

Decemeber 2019:

November 2019:

Juni 2019:

Mars 2019:

December 2018: