Älvkarleby

I Älvkarleby ligger tätorten Skutskär som är centralort i Älvkarleby kommun. Genom orten flyter Dalälven och bildar här Älvkarlebyfallen innan den mynnar ut i havet.

Ett bostadsområde i balans med naturen

Skutskär är en läns-, landskaps- och kommungränsöverskridande tätort, huvudsakligen belägen i Älvkarleby kommun i Uppsala län i nordligaste Uppland men även innefattande Harnäs i Gävle kommun i Gävleborgs län (Gästrikland). Den uppländska delen av tätorten utgör centralort i Älvkarleby kommun.

Skutskär är en typisk bruksort dominerad av den Stora Enso-ägda pappersmassefabriken, Skutskärs bruk.

Dalälven, som flyter genom tätorten, har under många år satt sin prägel på hela regionen med sågverk, kvarnar, pappersmassaindustrier och otaliga turist- och fritidsanläggningar. Vid Dalälvens mynning, strax utanför Skutskär, hittar man smultronställen som Kläckgrund, Brämsand, Billudden och Rullsand med sina hundratals meter långa stränder.

Ett bostadsområde i balans med naturen

Service & skolor

Här kommer snart mer information om skolor och förskolor i kommunen.

Service & skolor

Föreningslivet

Här kommer snart mer information om föreningslivet i Älvkarleby.

Föreningslivet

Kommunikationer

Här kommer snart mer information om Älvkarlebys goda kommunikationer.

Kommunikationer