Ny tingsrätt i Norrtälje

DEN NYA TINGSRÄTTEN i Norrtälje består av nya förhandlingssalar med tillhörande kontor och gemensamma utrymmen. I byggnaden finns många speciallösningar och avancerade byggtekniska lösningar. Projektet har genomförts på totalentreprenad med samverkansavtal mellan byggherre, hyresgäst, totalentreprenör och utvalda underentreprenörer. Lokalutformning, planering och genomförande har skett i nära samarbete mellan de olika parterna. Projektet har drivits i två faser där planering och projektering utfördes i den första och byggproduktion i den andra.

  • Projekttid: 2016-2017
  • Yta: 3 500 kvm
  • Ansvarig Arkitekt: Lotten Drakman, Sweco
  • Medverkande arkitekter: Pål Jansson och Thomas Persson, Sweco
  • Byggherre: Campus Roslagen och Domstolsverket
  • Credentias Roll: Totalentreprenad
  • Foto: Tim Meier
Ny tingsrätt i Norrtälje