Kvarteret Göken 5 i Norrtälje

NYBYGGNATION AV FLERBOSTADSHUS i Norrtälje bestående av 22 lägenheter fördelat på fyra våningar. Byggnationen startade september 2015 till en uppskattad kostnad av 40 mkr över en bruttoyta på 1956 kvadratmeter. Projektet utfördes i form av totalentreprenad som hanterades av Credentia.

  • Projekttid: 2015-2016
  • Yta: 1 956 kvm
  • Byggherre: Roslagsbostäder
  • Credentias Roll: Totalentreprenad
Kvarteret Göken 5 i Norrtälje