Förskola i Hallstavik

Credentia byggde en kommunal förskola på Magistervägen 4-6 i Hallstavik.  Förskolan har sex avdelningar med plats för 120 barn och 30 personal samt ett kök för egen tillagning av mat till verksamheten. Förskolans utemiljö och lekutrustning formades och anpassades för lek och tillgänglighet året runt.

Bygget av förskolan startade våren 2019 och verksamheten  startade våren därpå.

 

Förskola i Hallstavik