Förskola i Hallstavik

Credentia bygger nu en kommunal förskola på Magistervägen 4-6 i Hallstavik.  Förskolan kommer att ha sex avdelningar med plats för 120 barn och 30 personal samt ett kök för egen tillagning av mat till verksamheten. Förskolans utemiljö och lekutrustning formas och anpassas för lek och tillgänglighet året runt.

Bygget av förskolan påbörjas våren 2019 och verksamheten beräknas att kunna starta våren därpå.

 

Förskola i Hallstavik