Credentia trygg

FÖR ATT GE ÖKAD TRYGGHET I DITT BOSTADSKÖP. Då tiden mellan tecknande av förhandsavtal och tillträde är lång, ingår alltid Credentia-trygg när du köper en bostad av Credentia.

Vad innebär Credentia-trygg?
Senast tre månader före inflyttning meddelar vi definitivt tillträdesdatum. I och med Credentia-trygg kan du skjuta upp ditt tillträde i max tre månader om du inte lyckas sälja din befintliga bostad.
För att vi ska bevilja detta kräver vi att du har;

  • anlitat en auktoriserad mäklare för försäljningen
  •  lagt ut bostaden till försäljning;
    • till ett marknadsmässigt pris
    • minst två månader innan tillträdesdatum.
    • Försäljningsstart räknas från första visningen av din gamla bostad
  •  

Osålda lägenheter
Skulle det finnas osålda lägenheter i föreningen ansvarar Credentia för att förvärva dessa senast på avräkningsdagen. Månadsavgift för eventuella osålda lägenheter vid inflyttningsdatum betalas av Credentia. Vårt ansvar är att bostadsrättsföreningens ekonomi inte påverkas.

 

Credentia trygg