Credentia trygg

VI GER DIG ÖKAD TRYGGHET I DITT BOSTADSKÖP. Då tiden mellan tecknande av förhandsavtal och tillträde är lång, ingår alltid Credentia-trygg när du köper en bostad av Credentia.

Vad innebär Credentia-trygg?
Senast tre månader före inflyttning meddelar vi definitivt tillträdesdatum. I och med Credentia-trygg kan du skjuta upp ditt tillträde i max tre månader om du inte lyckas sälja din befintliga bostad.
För att vi ska bevilja detta kräver vi att du har;

  • anlitat en registrerad fastighetsmäklare för försäljningen
  •  lagt ut bostaden till försäljning;
    • till ett marknadsmässigt pris
    • minst två månader innan tillträdesdatum.
    • Försäljningsstart räknas från första visningen av din gamla bostad
  •  

Ej upplåtna bostäder vid tillträde
Skulle det finnas ej upplåtna bostäder i din bostadsrättsförening ansvarar Credentia för att förvärva dessa senast på avräkningsdagen. Månadsavgift för eventuella ej upplåtna bostäder vid tillträdesdatum betalas av Credentia. Vårt ansvar är att bostadsrättsföreningens ekonomi inte ska påverkas.

 

Credentia trygg