Tillträde/ Inflyttning

Senast tre till sex månader innan tillträde kommer du att få definitivt tillträdesdatum från oss. 

På tillträdesdagen överlämnas nycklar, skötselpärm och av bostadsrättsföreningen signerat upplåtelseavtal mot uppvisande av kvitto för slutbetalning av lägenhet och eventuella tillval.