Parkering

Eventuella hyresavtal för parkering tecknas på tillträdesdagen. Fördelning sker i turordning enligt tecknade avtal (bokningsavtal, förhands-avtal eller upplåtelseavtal). Viktigt att du meddelar den säljare eller fastighetsmäklare du har kontakt med att du är intresserad av en parkeringsplats.