Kontroll och besiktning

När det är ungefär två till tre veckor till tillträde besiktas din bostad. En auktoriserad opartisk besiktningsman utses av bostadsrättsföreningens interimsstyrelse. Du bör närvara vid besiktningen för att kunna kontrollera eventuella inredningsval samt framföra eventuella synpunkter. Garantibesiktning görs ca två år efter slutbesiktningen. Först efter fem år då garantitiden gått ut, anses entreprenaden vara avslutad.