Interimsstyrelse

Vid föreningens bildande tillsätts en styrelse av minst tre personer som är fristående från Credentia. Denna styrelse kallas för interimsstyrelse.